llwchAV - System sain am £30 y noson (cynnwys cymorth technegol) / Sound system for £30 per event (incl. technician)

Please scroll down for the details in English.

 

System sain safonol ag offer clyweled ar gael i gyfrannu at lwyddiant eich digwyddiad. Delfrydol ar gyfer unrhyw gyngerdd dan do, cynhadledd, lansiad, derbyniad neu briodas gyda chynulleidfa hyd at oddeutu 100-150. Mae’r prisiau’n rhesymol iawn gan fod llwchAV yn gwmni dielw a sefydlwyd i hyrwyddo digwyddiadau lleol yng ngogledd Ceredigion. Mae unrhyw incwm yn cael ei ail-fuddsoddi i wella'r offer sydd ar gael i chi. Am sgwrs neu i gael manylion pellach, cysylltwch â Huw Llywelyn Evans ar 07807 785346 neu trwy e-bost: llwch.evans@btinternet.com

 

Mae gan llwchAV:

Brofiad eang o drefnu a gweithio offer clyweled ar gyfer digwyddiadau/cynadleddau

System sain addas ar gyfer cyngherddau artistiaid unigol, deuawdau a grwpiau gwerin, jazz neu Americana.

Offer o Safon yn cynnwys:

·         Prif uchelseinyddion - 2 Mackie SRM350 V3 (1,000 wat); Monitor - Mackie SRM350 ac AltoTX10;

·         Newydd  - Uchelseinydd colofn LD Maui 11 (RMS 500 wat);

·         Desg gymysgu Allen and Heath ZEDi 10FX (5 sianel) yn cynnwys effeithiau sain neu Soundcraft UI12 digidol (8 sianel); 

·         Microffonau ar gyfer llais (Senheiser E935 a AKG D5), offerynnau (Beyerdynamic M201TG, AKG P170 a D40, a Shure SM57), a microffonau diwifr AKG ac Alto Pro Radius 100L ‘lapel’;

·         Stand ar gyfer yr uchelseinyddion/microffonau a’r holl wifrau perthnasol;

·         Profion ‘PAT’ perthansol – Hydref 2018.

Yswiriant Atebolrwydd Cyhoeddus hyd at £2m yr hawliad gyda chwmni Allianz – tystysgrif ar gael.

Offer clyweled ychwanegol ar gael yn cynnwys taflunydd data, stand a chliniadur ar gyfer cyfarfodydd/cynadleddau.

 

Gwasanaeth danfon a chasglu’r offer yn nalgylch Aberystwyth yn gynwysedig yn y pris.

 

A quality compact indoor sound system and audio-visual equipment available to help you ensure a successful event. Ideal for concerts, conferences, launches, receptions and weddings with audiences of up to 100-150. llwchAV is a not for profit company, delivering value for money and was established to support local events in the north of Ceredigion. Any income is re-invested in improving the equipment available for you. To discuss your needs or for further details, please contact Huw Evans on 07807 785346 or via email: llwch.evans@btinternet.com

 

llwchAV provides:

An operator with extensive experience of conference/events organisation and audio visual equipment.

An ideal sound system for solo and duo artists, and small folk, jazz and Americana groups.

Quality equipment including:

·         Main powered speakers - 2 high quality Mackie SRM350 V3 (1,000 watts maximum with two channel inputs/mixer); Monitors - Mackie SRM350 and an Alto TX10;

·         New - LD Maui 11 Mix compact column PA system (RMS 500 watts);

·         Mixers – Allen and Heath ZEDi 10FX (5 channels) with sound effects or a Soundcraft UI12 digital mixer (8 channels);

·         Microphones for vocals (Senheiser E935 & AKG D5) and instruments (Beyerdynamic M201TG, AKG P170 & D40, and Shure SM57). Also AKG wireless microphones and Alto Pro Radius 100L ‘lapel’ wireless microphones available;

·         All speaker and microphone stands, leads and accessories included;

·         Relevant equipment PAT tested – October 2018.

Public Liability Insurance to the value of £2 million per claim with Allianz – certificate available.

Additional equipment including data projector, stand and laptop available for meetings/conferences.

 

Door to door delivery and collection in and around Aberystwyth included in the price.

 

Facebook:https://www.facebook.com/llwchav/   

 

Print Print | Sitemap
© Huw Evans