Oriel / Gallery 2

Dokk1, Aarhus

Agorwyd Dokk 1 yn 2015 ac mae'n sicr yn werth ymweld ag Aarhus i'w gweld ac mae nifer o lyfrgelloedd eraill mewn trefydd cyfagos sy'n werth eu gweld. Yn ogystal â bod yn adeilad trawiadol, mae'n lle cyfleus a chyffrous i deulu ymweld â'r llyfrgell gyda digon i wneud y tu allan a'r tu mewn iddi. Mae'r gofod tu mewn yn agored ar y cyfan ac yn hyblyg. Mae wedi ei gynllunio ar gyfer gweithgareddau i bobl o bob oed ac yn amrywio o ystafelloedd ar gyfer cynhadledd i ad-drefnu cornel i greu gofod ar gyfer seminar. Gwelwyd y ffyrdd creadigol o ddefnyddio'r gofod yn ystod y gynhadledd Next Library a gynhelir bob dwy flynedd. Ond os am ymchwil tawel mae yna nifer o ystafelloedd  bob maint ar gael. Mae hefyd yn adeilad amlbwrpas gyda gwasanaeth gwybodaeth cynhwysfawr i'r trigolion lleol, caffi ar gael ac fel y nodir uchod, gellir ei ddefnyddio fel canolfan ar gyfer cynadleddau. Gwelir y gwefannau isod i gael mwy o wybodaeth am Dokk1 sydd bellach wedi ei sefydlu fel llyfrgell eiconig.

Dokk1, Aarhus

Dokk 1 opened in 2015 and if you are interested in library design it is well worth a visit with a number of other library examples of various sizes in surrounding towns. This striking building is centrally located and a magnet for families with plenty to do inside and outside the building. The interior design is mainly open plan and highly flexible. It has been designed with activities for people of all ages as a central theme and includes conference facilities and spaces/corners that can be adapted for seminars and other activities. The creative use of space for activities was demonstrated during the Next Library Conference held in Aarhus every two years. But, if you require a space for quiet study, that is catered for by a range of rooms of various sizes provided. It is a multipurpose building and houses a citizens' information centre, café and a conference centre. Much more information about this new iconic library is available online and below are just a couple of links to websites.

 

https://dokk1.dk/english

http://www.thedesignconcept.co.uk/projects/projects/denmark/aarhus/dokk1-public-library

 

Print | Sitemap
© Huw Evans